Historie

Het Rapenburg

Hotel de Doelen bevindt zich aan het Rapenburg, één van de mooiste grachten van Nederland, waar ook de kinderen van het koninklijk huis woonden tijdens hun studies.

Hotel de Doelen is gevestigd in een fraai Patriciërs huis. Patriciërs huizen waren panden van zeer voorname, niet adelijke personen of regenten. In het verleden hebben er ook verschillende burgemeesters van Leiden aan het Rapenburg 2 gewoond. Patriciërshuizen zijn niet gebonden aan een bepaalde architectuurstijl. Omdat de woningen blijk moesten geven van de rijkdom van de bewoners, zijn ze vaak rijkelijk versierd met de nieuwste ornamenten uit de betreffende bouwperiode.

Het pand is gebouwd in 1638 in Hollands classicistische trant. De schoorsteen met houten beeldsnijwerk in Pieter Post stijl dateert ook uit deze periode.

Door de eeuwen heen zijn er verschillende verbouwingen en verfraaiingen aangebracht.

Het bloemstukschilderij in de ontbijtzaal is rond 1700 aangebracht en is een werk van Pieter Herdimé ( 1678-1758 geboren in Antwerpen en gestorven in Den Haag.) Hij woonde sinds 1697 in Den Haag en beschilderde zowel in Den Haag als in andere Hollandse steden menig deur- en schoorsteenstukken met fruit en gebloemte.

Het stucwerk in de gang dateert uit 1767, met op het plafond rocaille ornamenten en bloemmotieven. De velden boven de deuren zijn voorzien van troffeeën, die betrekking hebben op de voorzichtigheid (slangenstaf en spiegel), de muziek (fluiten en bladmuziek) en de waakzaamheid (boek, vogel en olielamp).

Beatrix tijdens haar studie op het Rapenburg

Prinses Beatrix op het Rapenburg

Ook de trap dateert uit het jaar 1767, waarbij vooral de fraai gebeeldhouwde trapaanzet opvallend is.

Vanaf 1945 werd restaurant De Doelen gevestigd in het pand.

Sinds 1978 is de familie Bakker eigenaar van het pand. In 1983 besloot men op de bovenste verdieping van het pand hotel kamers te bouwen. Met de opkomst van vele restaurants in de jaren ’90 in Leiden, is het restaurant gesloten en heeft men de rest van het pand ook verbouwd tot hotel kamers. En is de familie zich gaan toeleggen op de hotellerie.

De naam van het hotel is afgeleid van de vroegere doelen. Een doelen was een oefenplek of schietbaan voor boogschutters en met geweer bewapende leden van de schutterij in de Nederlanden. Later werd de naam gebruikt voor een gebouw waarin boogschutters oefenden. Dergelijke gebouwen groeiden in de 17e eeuw, toen het belang van de schutterij afnam, uit tot sociëteiten waar de gegoede burgerij zich verpoosde. De namen van dergelijke gebouwen zijn vaak bewaard gebleven in de panden zelf en of in de straten waar deze aan lagen.