PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Hotel De Doelen VOF kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Hotel De Doelen VOF en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Hotel De Doelen VOF verstrekt. Hotel De Doelen VOF kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM HOTEL DE DOELEN VOF GEGEVENS NODIG HEEFT

 

Hotel De Doelen VOF verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hotel De Doelen VOF uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG HOTEL DE DOELEN VOF GEGEVENS BEWAART

 

Hotel De Doelen VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

 

Hotel De Doelen VOF verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van Hotel De Doelen VOF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. Hotel De Doelen VOF gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

 

 

GOOGLE ANALYTICS

Hotel De Doelen VOF maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hotel De Doelen VOF bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Hotel De Doelen VOF te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Hotel De Doelen VOF heeft hier geen invloed op.

Hotel De Doelen VOF heeft Google geen toestemming gegeven om via Hotel De Doelen VOF verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hotel@dedoelen.com. Hotel De Doelen VOF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

BEVEILIGEN

Hotel De Doelen VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hotel De Doelen VOF maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hotel De Doelen VOF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hotel De Doelen VOF op via

hotel@dedoelen.com. dedoelen.com is een website van Hotel De Doelen VOF

Hotel De Doelen VOF is

als volgt te bereiken:

Postadres: Rapenburg 2, 2311 EV Leiden

Vestigingsadres: Rapenburg 2, 2311 EV Leiden

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 28032768

Telefoon: +31715120527

E-mailadres: hotel@dedoelen.com

 

Reset cookie voorkeuren